Cập nhật một số hình ảnh hoạt động Mega3

 Đăng bởi: Mega3 hhls 09/04/2020

Hình ảnh Siêu thị thuốc Mega3 Ngày khai trương năm tháng 11/2006

Tư vấn và đo huyết áp cho khách hàng miễn phí  hoạt động của Siêu thị thuốc Mega3 năm 2009

 

Sinh nhật Mega3 năm 2015

 

Giao diện mới trang web Mega3 12-4 -2020

Một ngày đẹp trời tháng 4 năm 2020

Hotline: 0973978080